Kurz seznamuje s různými typy postupů posuzování shody stanovených výrobků v návaznosti na předpisy EU a harmonizované normy.