V kategorii Technická normalizace naleznete kurzy

  • se základními informacemi o technických normách a zabezpečení jejich tvorby
  • s informace o normách k určitým oblastem

Cílem tohoto kurzu je přinést základní informace o použití technických norem, zejména norem pro výrobky, ve stavebnictví. Kurz se detailně věnuje především evropským harmonizovaným normám. Jsou zde uvedeny základní informace o technických normách, o jejich druzích, uživatelích, o legislativních souvislostech. Dále obecné informace o stavebních výrobcích a podmínkách jejich použití na vnitřním trhu i sjednoceném trhu evropském. Jsou zde na příkladech uvedeny ukázky, jak s příslušnými technickými normami mohou pracovat jednotliví účastníci stavebních procesů.

Obsahem tohoto kurzu je popularizace technické normalizace ve výrobě a obchodu v odvětví strojírenského, elektrotechnického, textilního průmyslu a stavebnictví.

Snahou autorů je zlepšit povědomí o mezinárodní spolupráci při tvorbě technických norem a jejich zavádění do soustavy ČSN. Cílem kurzu je vyškolit pracovníky v podnicích, aby se v případě potřeby mohli zapojit do zpracování technických norem na mezinárodní úrovni.

Tento kurz nabízí žákům středních škol v technických oborech vzdělání a studentům vysokých škol technického směru základní informace o technické normalizaci a to z pohledu jejího vzniku, evoluce, procesu tvorby technických norem a normalizačních dokumentů na úrovni národní, evropské a mezinárodní. V návaznosti na proces tvorby technických norem je popsán postup, na základě kterého se uskutečňuje zapojení ČR do aktivit při tvorbě norem a normalizačních dokumentů v mezinárodních regionálních a národních normalizačních organizacích.


Soubor„Příruček správné praxe“ je souborem jednotlivých témat z oblasti rozměrové a geometrické specifikace výrobků (zkratka GPS), presentovanou mezinárodníminormami ISO. Celkem 10 příruček mapuje následující témata:

Rozměrové a geometrické specifikace produktů (GPS) - Úvod do problematiky.

Tolerování strojírenských součástí. Všeobecné rozměrové a geometrické tolerance v praxi.

Požadavky na geometrické tolerování strojírenských součástí podle mezinárodních norem v technické praxi. Tolerování strojírenských součástí.

Požadavek maxima a minima materiálu a reciprocity.

Základní pojmy charakteristik jako vlastností prvků strojírenských součástí.

Všeobecné požadavky na zobrazování,kótování a tolerování součástí.

Kótování a tolerování rozměrů, nejistota specifikace a náhradní řešení.

Samostatné základny, společné základny a soustavy základen.

Soustava kódovaných tolerancí délkových rozměrů a uložení ISO (Lícovací soustava). Základní údaje.

Textura povrchu strojních součástí. Parametry profilu drsnosti, vlnitosti a základníhoprofilu.

V rámci druhého dílu seriálu popularizace technické normalizace chceme zlepšit povědomí o mezinárodní spolupráci při tvorbě technických norem a jejich zavádění do soustavy ČSN. Cílem kurzu je vyškolit pracovníky v podnicích, aby se v případě potřeby mohli zapojit do zpracování technických norem na mezinárodní úrovni.

 

Cílem tohoto úkolu je popularizace technické normalizace ve výrobě, obchodu v odvětví strojírenského, elektrotechnického, textilního průmyslu, stavebnictví a v samostatném modulu tohoto úkolu i ve školství.