Zde se nacházejí kurzy posuzování shody pro odborné pracovníky AO/NO. Přístup do těchto kurzů mají pouze studenti, kteří zaplatili vstupní poplatek (viz. instrukce ve volně přístupném kurzu "Pokyny pro účastníky").

Pokyny pro práci s Moodlem a seznam vydaných certifikátů.