Do kategorie Uvádění výrobků na trh budou zařazovány kurzy týkající se

  • uvádění výrobků na trh
  • posuzování shody stanovených  výrobků
  • problematiky bezpečnosti výrobků

Cílem tohoto kurzu je shrnout základní informace o problematice uvádění zejména stanovených výrobků na trh. Kurz obsahuje:
  • přehled evropských předpisů
  • přehled českých právních předpisů, které přejímají evropské právo
  • vysvětlení mechanismů souvisejících s posouzením shody stanovených výrobků a s bezpečností výrobků
  • komentář k praktickým postupům
V tomto kuzu bude Praktická příručka pro výrobce, dovozce, dozorové orgány a spotřebitele obsahující analýzu legislativních požadavků v souvislosti s vydáním nové direktivy na hračky (TSD 2009/48/EC), která nabude účinnosti v červenci 2011. V příruče budou zachyceny změny související s novými skutečnostmi, týkající se jak konkrétních požadavků na hračky, tak změny týkající se povinností výrobců, distributorů a dozorových orgánů apod.