Tento prostor je určen pro všechny, kteří se chtějí nebo potřebují dozvědět, jak se tvoří technické normy, jak se dají využít a jaké jsou jejich souvislosti s dalšími předpisy. Autoři jsou si vědomi toho, že studium předpisů není oblíbená činnost podnikatelů a aplikace předpisů do praxe není jednoduchá činnost. Zejména uvádění výrobků na trh, které se dotýká mnoha podnikatelů, je stále zdrojem nejasností. Úřad pro normalizaci metrologii a státní zkušebnictví zvolil tuto formu, soustředění vytvořených vzdělávacích a popularizačních kursů a dalších pomůcek na jednom místě proto, aby byly co nejdostupnější pro všechny zájemce. Spolupracuje při tom s Asociací akreditovaných a autorizovaných organizací, jejíž členové jsou v kontaktu s podnikatelskou sférou a snaží se tímto způsobem reagovat na jejich potřeby.

Je možné procházet jednotlivé kursy nebo si udělat testy, aby si zájemci zjistili svoje slabiny a pak si našli potřebné informace.

Věříme, že zde najdete odpovědi na svoje otázky. Pokud tomu tak nebude, budeme rádi, když nám pošlete vaše připomínky na adresu ………